VPI_LES – Virtualni Poslovni Inkubator

za inovativne lesne izdelke
in tehnologije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id.

dogodek

vabilo

dokumenti

zabeležka

 

1

ZAČETNA delavnica

VPI_Dg1_vabilo.pdf

(samo za partnerje)

 

 

2

Predstavitev dobrih praks VPI lesarjev

VPI_Dg2_vabilo.pdf

VPI_PRIM_ANLZ.pdf

še ni dosegljiva

 

3

Model organiziranja VPI lesarjev

VPI_Dg3_vabilo.pdf

VPI_MODEL_ORG.pdf

še ni dosegljiva

 

4

Možne IKT platforme za e-inkubacijo

VPI_Dg4_vabilo.pdf

VPI_IKT_OSNOVA.pdf

še ni dosegljiva

 

5

Usmeritve za podporne e-storitve/orodja

VPI_Dg5_vabilo.pdf

VPI_USMERITVE.pdf

še ni dosegljiva

 

6

Prikaz podpornih e-orodij za inkubacijo

VPI_Dg6_vabilo.pdf

VPI_E-ORODJA.pdf

še ni dosegljiva

 

 

 

 

 

 

 

Projekt traja do 30.4.2020 in bo imel 12 dogodkov.

 

 

 

NOVICE:

 

11.9.2019

V Gornjem Gradu bosta 19.9.2019 potekali delavnici namenjeni predstavitvi analitične primerjalne študije glede virtualnih inkubatorjev lesarjev v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter Modela organiziranja virtualnega poslovnega inkubatorja. Od več možnih modelov bo predlagan najbolj primeren. Na delavnici je vabljena strokovna javnost, odločevalci, partnerji, uporabniki in tudi mediji (več v vabilih Dg2 in Dg3).

 

 

11.10.2019

Dogodek 4 - Možne IKT platforme za e-inkubacijo – je bil prestavljen v mesec november zaradi dopolnitve dokumenta z novejšimi rešitvami.

 

 

21.10.2019

Strokovna javnost oziroma potencialni mentorji/svetovalci so vabljeni na predstavitev Usmeritev za izvajanje podpornih e-storitev v postopku inkubacije in tudi predstavitvi podpornih e-orodij za izvajanje teh storitev, ki bo v Gornjem Gradu dne 25. 10. 2019 ob 16:00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad. Več o mentorstvu pri projektu VPI-LES je na naslednji povezavi: VPI_MENTOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< IZHOD