logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
DOGODKI
id Dogodek Vabilo Dokumenti Zabeležka
1 ZAČETNA delavnica VPI_Dg1_vabilo.pdf Zacetni.pdf  /
2 Predstavitev dobrih praks VPI lesarjev VPI_Dg2_vabilo.pdf VPI_PRIM_ANLZ.pdf  /
3 Model organiziranja VPI lesarjev VPI_Dg3_vabilo.pdf VPI_MODEL_ORG.pdf  /
4 Možne IKT platforme za e-inkubacijo VPI_Dg4_vabilo.pdf VPI_IKT_OSNOVA.pdf  /
5 Usmeritve za podporne e-storitve/orodja VPI_Dg5_vabilo.pdf VPI_USMERITVE.pdf  /
6 Prikaz podpornih e-orodij za inkubacijo VPI_Dg6_vabilo.pdf VPI_E-ORODJA.pdf  /
7 Demonstracija dela e-učilnice VPI_Dg7_vabilo.pdf VPI_E-UCILNICA.pdf  /
8 Predstavitev koncepta co-working delavnic VPI_Dg8_vabilo.pdf VPI_COWORKING.pdf  /
9  Coworking 1 - Tehnologija 15.2.2020 VPI_CW1_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
10  Coworking 2 - Ekonomika 22.2.2020 VPI_CW2_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
11  Coworking 3 - eMarketing 29.2.2020 VPI_CW3_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
12  Coworking 4 - eMarketing 23.4.2020 / ZOOM VPI_CW4_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
13  Coworking 5 - Ekonomika 24.4.2.2020 / ZOOM VPI_CW5_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
14  Coworking 6 - Tehnologija 25.4.2020 / ZOOM VPI_CW6_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
15  Coworking 7 - eMarketing 28.4.2020 / ZOOM VPI_CW7_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
16  Coworking 8 - Ekonomika 29.4.2020 / ZOOM VPI_CW8_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
17  Coworking 9 - Tehnologija 30.4.2020 / ZOOM VPI_CW9_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
18 Ocena delovanja na področju TEHNOLOGIJA VPI_Dg9_vabilo.pdf VPI_OCENA_TEH.pdf  /
19 Ocena delovanja na področju E-MARKETING VPI_Dg10_vabilo.pdf VPI_OCENA_MKT.pdf  /
20 Ocena delovanja na področju EKONOMIKA VPI_Dg11_vabilo.pdf VPI_OCENA_EKN.pdf  /
21 KONČNA delavnica projekta VPI-LES VPI_Dg12_vabilo.pdf VPI_POROCILO.pdf  /


      
NOVICE
 datum novica opomba / povezava
25.5.2020KONČNA DELAVNICA - dne 23.5.2020 smo v obliki delavnice na daljavo izvedli zaključno delavnico projekta VPI-LES. Skupaj smo naredili pregled doseženih ciljev kot kazalnikov učinka in rezultata in sprejeli sklep o zaključku testne faze izvajanja projekta.
Deležniki so sprejeli Dogovor o trajnosti projekta oziroma dogovor o nadaljevanju projekta v obdobju naslednjih dveh let. Projektno pisarno so zadolžili, da pripravi program aplikativnih izvedbenih projektov inkubirancev in sicer po predhodnem evidentiranju projektnih idej (obrazec EVID).EVID.pdf
25.5.2020Ocena pilotne faze TEHNOLOGIJE - upoštevaje potrebe in želje inkubirancev so bila pripravljena tematska gradiva o novih tehnologijah lesne obdelave, odprtem inoviranju pri razvoju izdelkov in o uporabi materialov pri izdelavi izdelkov. Gradiva so bila skupaj s primeri objavljena na spletni učilnici Moodle in z inkubiranci obravnavana na treh co-working delavnicah od februarja do aprila tega leta. Da so gradiva primerna in koristna so menili tako uporabniki kot tudi recenzent na delavnici.
Za izvajanje projekta v bodoče so inkubiranci izrazili željo po nadaljevanju svetovalne pomoči ekspertov in po skupnem razvoju izdelkov ob pomoči inštitucij znanja in raziskav.
25.5.2020Ocena pilotne faze EKONOMIKE - na primerih zastavljena gradiva v e-učilnici Moodle so po oceni inkubirancev uporabna pri pripravi študij izvedljivosti in poslovnih načrtov ter pri pridobivanju finančnih virov za delovanje podjetnikov. Predstavljeni primeri iz e-učilnice so bili na treh co-working delavnicah razčlenjeni in obravnavani z vidikov projektnih idej inkubirancev.
Zainteresirani člani inkubatorja so se z mentorjem/inštruktorjem o konkretnih projektnih idejah in izdelkih posvetovali individualno in iskali primerne rešitve, predvsem pri finančnih virih ter pripravi vlog na razpise. Kot so ugotavljali na sami delavnici, bi želeli tovrstne pomoči tudi v bodoče.
25.5.2020Ocena pilotne faze MARKETINGA - kot izredno koristno so področje promocije in e-marketinga označili vsi inkubiranci. Menili so, da so bila v e-učilnici pripravljena gradiva in praktični primeri poučni, in da so jim pomagali pri zasnovi strategije marketinga in uporabi marketinških e-orodij. Pohvalili so tudi pomoč montorjev/inštruktorjev pri optimizaciji marketinških akcij in odpravi napak, ki so jih prej delali.
Da zanimiv izdelek ni dovolj, ampak mora biti promocijsko in marketinško predstavljen širši javnosti je dejstvo in inkubiranci bi si želeli tudi v bodoče pomoči ekspertov/svetovalcev in morebiti tudi skupnih nastopov. Korak v to smer je tudi katalog izdelkov članov inkubatorja, ki je dosegljiv na platformi https://vpi-les.eu
4.5.2020Delavnica CW9 - NOVI MATERIALI: udeleženci devete co-working delavnice so se seznanili z novimi materiali in kompoziti pri proizvodnji drobnih lesenih izdelkov in lesenih konstrukcij ter objektov. Gradiva in primere je v e-učilnici zbrala mentorica mag. Marica Mikuljan ob pomoči Sama Begiča. V razpravi ob predstavitvi so udeležence zanimali kompoziti, uporaba epoksi smol in primerna zaščitna sredstva za izdelke, ki prihajajo v stik s hrano.
Več udeležencev je izrazilo željo po informacijah glede sušenja lesa in možnostjo uporabe lesnih sušilnic za manjše gabarite lesa (npr. za izdelavo unikatnih lesenih posod). O konkretnih problemih in rešitvah bo mentorica z zainteresiranimi govorila posebej.
4.5.2020Delavnica CW8 - VIRI FINANCIRANJA: za udeležence osme co-working delavnice je bilo področje financiranja poslovanja izredno zanimivo. Kot so ugotavljali tudi sami je vprašanje kako financirati delovanje eno od najbolj pomembnih, kajti ni dovolj imeti kakovosten izdelek, ampak ga je potrebno narediti in tudi promovirati. Predavatelj - Bojan Pogorevc - je na delavnici predstavil gradiva (iz e-učilnice) in primere o različnih oblikah financiranja dejavnosti. Še posebej je izpostavil nove oblike kot je npr. Kickstar in pasti ke-teh.
V razpravi udeležencev delavnice glede možnosti koriščenja razpisnih sredstev na nacionalni in EU ravni je predavatelj opozoril na ključne pogoje, predvsem pa, da je potrebno že imeti prototipno rešitev in v ozadju zmožnostno študijo in poslovni načrt. Zelo koristno je biti tudi udeleženec nekega večjega projekta ko je to npr. odprto inoviranje.
4.5.2020Delavnica CW7 - PRIMERI E-MARKETING AKCIJ: predavateljica in mentorica Anja Naraločnik je v Moodle e-učilnici zbrala gradiva in primere e-marketinga, katere je potem predstavila udeležencem sedme co-working delavnice. Tudi tokrat v ZOOM obliki na daljavo. Težišče delavnice je bilo na uporabi e-orodij za spletni marketing. Ob primerih je predavateljica pozvala udeležence, da predstavijo svoje izkušnje z e-marketingom. Na dveh primerih (lesene igrače in unikatni leseni izdelki) se je potem razvila razprava kako bi lahko nadgradili e-marketing akcije in dosegli večjo odmevnost.
Predavateljica je še posebej opozorila na izvirnost ideje/izdelka in potrebnost, da se promovira ne samo izdelek, ampak zgodba o izdelku, o tem kako le-ta nastaja in zakaj je izdelek koristen za uporabnika.
30.4.2020Delavnica CW6 - ODPRTO INOVIRANJE PRI MIKRO LESARJIH: kakšen je namen odprtega inoviranja (OI), kako poteka in kako lahko sodelujejo mikro lesarji so bile iztočnice šeste co-working delavnice v ZOOM obliki. Predavateljica mag. Marica Mikuljan je predstavila v e-učilnici zbrana gradiva in primere ter predvsem na slednjih opozorila na možnosti OI za mikro lesarje oziroma člane inkubatorja. Skupaj s Samom Begičem sta izpostavila primer razvoja multifunkcijskih izdelkov za šport in konstrukcijskih rešitev za gradnjo lesenih izdelkov.
Udeleženci delavnice so se strinjali o koristnosti OI in s tem dano možnostjo koriščenja razvojnih sredstev v vavčerski obliki, ob tem, da je možno tako pridobiti tudi določena potrdila in certifikate o izdelkih.
30.4.2020Delavnica CW5 - POSLOVNI NAČRT ZA NOVE PODJETNIKE: predavatelj in mentor Bojan Pogorevc je skupaj z gostom Ernestom Miheljakom udeležencem pete co-working delavnice predstavil pomen in tudi konkretne primere poslovnih načrtov. Gradiva in primeri so bili zbrani v e-učilnici in so bili posebej pripravljeni za nove podjetnike. Oba mentorja sta ob predstavitvi odgovarjala na vprašanja udeležencev delavnice na daljavo in opozorila na najbolj pogoste napake pri pripravi poslovnih načrtov.
Da je poslovni načrt pomemben dokument, ki ni narejen samo za pridobivanje finančnih sredstev za poslovanje, ampak predvsem za učinkovito poslovanje, je bilo ugotovljeno v razpravi ob vprašanju Ali sploh potrebujemo poslovni načrt.
30.4.2020Delavnica CW4 - POMEN PROMOCIJE IZDELKOV V LESNI BRANŽI: kaj je promocija, zakaj jo potrebujemo in predvsem kako jo učinkovito izvajamo so bile vsebine četrte co-working delavnice, izvedene na daljavo z uporabo ZOOM aplikacije. Mentor mag. Samo Kramer je v e-učilnici pripravil gradiva in primere, ki jih je udeležencem predstavil na delavnici. V obliki skupnega reševanja problemov je pojasnil pogoste napake, ki se pri promociji dogajajo.
V drugem delu delavnice je gost Matjaž Sterže predstavil izkušnje pri promocijskih akcijah izdelka lesena kravata. Ob tem se je med udeleženci razvila razprava o možnih rešitvah za njihove izdelke. Predavatelj je ob tem opozoril na pomen izvirnega poslovnega modela, ki mora biti razvit za uspešno promocijo.
15.4.2020Coworking delavnice na daljavo - Zaradi omejitev dogodkov (korona virus) smo se odločili, da izvedemo predvidene coworking delavnice na daljavo in sicer z uporabo aplikacije ZOOM. Opis aplikacije in navodila za uporabo so na povezavi https://sticisce-sredisce.si/uporaba-aplikacije-zoom/ . Vse zainteresirane udeležence coworking delavnic Tehnologije, Ekonomike in Marketinga prosimo, da si ZOOM naložijo na svoje računalnike, tablice ali telefone.
Coworking delavnice bomo izvedli v zadnjih dveh tednih aprila. O točnih terminih vas bomo obvestili na teh novicah in tudi z OPOMNIKOM preko e-pošte.
7.3.2020POZOR: Zaradi preventivnih razlogov (koronavirus) bomo za 14. 3. 2020 predvideno coworking delavnico izvedli kasneje. O novem terminu vas bomo obvestili v teh novicah in tudi v opomniku po e-pošti vsaj en teden pred delavnico.
6.3.2020Osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja: Lesna industrija ključna za boj proti podnebnim spremembam
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 5. marca 2020 v okviru sejma DOM, potekal že osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja s posvetom in razpravo, na katerem so udeleženci poudarili strateški pomen slovenske lesne industrije.
Celotna novica je dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-03-05-osmi-razvojni-dan-gozdno-lesnega-sektorja-lesna-industrija-kljucna-za-boj-proti-podnebnim-spremembam
Prof. dr. Miha Humar (prvi z leve) med razpravo
2.3.2020V februarju smo uspešno zaključili prve tri coworking delavnice in se seznanili: 1) z novimi tehnologijami in postopki lesne obdelave, 2) s pripravo zmožnostne študije in uporabo orodja eFS, 3) s tem kako pripravimo dobro/uspešno strategijo e-marketinga. Veseli nas, da že uporabljate e-učilnico (Moodle) in komunicirate z mentorji ter svetovalci.
V marcu bo sledil nov cikel coworking delavnic, a o tem vas bomo obvestili z vabili in napovednikom vsebin.
Bojan Pogorevc (tretji z desne) predstavlja eFS
27.2.2020V soboto, 29. 2. 2020, bo v Gornjem Gradu delavnica s področja e-MARKETINGA. Delavnico bo vodila Anja Naraločnik.
Cilj sobotne delavnice je spoznati kako zasnovati strategijo za uspešno marketinško komuniciranje. Udeleženci bodo spoznali kako: zastaviti cilje željene rasti, spoznati trg in njegove potrebe, pridobiti vsebine za marketinško komuniciranje.
Tematski poudarki delavnice bodo: strateško delovanje, stik s potrebami trga in priprava vsebin, ki dajejo trgu vrednost ter hkrati ustvarjajo prodajo. Prikazani bodo trije praktični primeri in sicer primer analize trga, primer načrta komuniciranja in strateške promocije. Analiza trga je pomembna iz vidika pridobivanja vsebin za marketinško komuniciranje.
Načrt komuniciranja je pripomoček, ki nas vodi po tematikah komuniciranja in kanalih komunikacije, kjer komuniciramo s strankami. Strateška promocija pa je pomembna iz vidika usmerjanja novih sledilcev po prodajnem procesu.
Strategija distribucije pri e-Marketingu
Zgoraj je samo drobec tega kar bomo na delavnici predstavili o spletnem marketingu in strategijah le-tega. Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice in dosegali do gradiv in primerov.
19.2.2020Dne 22.2.2020 (sobota) bo od 8:30 do 10:00 v Nazarjah, v Jakijevi hiši, potekala druga coworking delavnica s tematiko Kako lahko izdelam zmožnostno študijo za pričetek podjetniške dejavnosti oziroma uvajanje novega izdelka. Delavnico bosta vodila Bojan Pogorevc in Miran Zager.
Od ideje do Poslovnega načrta
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z namenom Zmožnostnih študij, z oblikami in sestavnimi deli študij ter zakaj predstavljajo izhodišče za pripravo poslovnih načrtov. V drugem delu delavnice bodo prikazani praktični primeri zmožnostnih študij za a) drobne lesne izdelke (galanterijo), b) lesno gradnjo in c) lesne izdelke za šport in igro. Mentorji in svetovalci, ki bodo vodili delavnico, bodo tudi odgovarjali udeležencem na zastavljena vprašanja.
Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice.
11.2.2020Prva coworking delavnica s področja lesne tehnologije bo izvedena v soboto, 15. 2. 2020 od 8:30 do 11:30 v Jakijevi hiši v Nazarjah. Delavnico bo vodila mag. Marica Mikuljan. Program delavnice je prikazan na VPI_PROG_1.pdf. Vabljeni vsi, ki jih uporaba novih tehnologij in tehnik pri lesni obdelavi zanima.
Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice.
3D tiskalnik za tiskanje manjših izdelkov (tudi z lesno nitko)
20.12.2019V Nazarjah je v sredo, 18. 12. 2019, potekala delavnica LAS projekta VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za lesarje. Demonstrirali smo delo v e-učilnici (platforma Moodle) in predstavili skupne (coworking) delavnice na področju TEHNOLOGIJE LESNE OBDELAVE, EKONOMIKE POSLOVANJA in PROMOCIJE Z E-MARKETINGOM.
Udeleženci delavnice spremljajo predstavitev dela z e-učilnico
Projekt VPI-LES se izvaja v okviru programov LAS (Lokalna Akcijska Skupina) in je namenjen spodbujanju podjetništva ter uvajanja novih tehnologij lesne obdelave, novih materialov in novih oblik razvoja (odprto inoviranje) pri lesarjih. Projektni partnerji so: Občina Nazarje, Občina Gornji Grad, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in SAŠA Inkubator. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR sklad). Predstavitve sta se udeležila tudi predstavnika MGRT, ki sta z zanimanjem spremljala le-to ter tudi razpravo, ki se je razvila ob tem.
Kot udeleženci projekta lahko sodelujejo zainteresirani novi podjetniki (d.o.o., s.p., so.p., …), tisti ki šele razmišljajo o podjetništvu (študenti, dijaki, …), tisti ki imajo popoldansko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetijah in tudi že uveljavljeni podjetniki, ki želijo uvajati inovativne lesne izdelke. Sam koncept projekta je pozdravil tudi predsednik Območne obrtne zbornice Mozirje in izrazil pričakovanja članov po konkretnih učinkih projekta. O pomenu inovativne lesne predelave v ZSD je spregovorila tudi direktorica Zavoda Savinja kot prvostopenjske kontrole izvajanja projekta
V zadnji fazi projekta se bo izvajala testna (pilotna) inkubacija z do 15 udeleženci, kjer bodo članom inkubatorja in gostom na voljo e-orodja in pomoč svetovalcev in mentorjev. Delo inkubatorja poteka »na daljavo«, a tudi neposredno na skupnih delavnicah (coworking). V delo bodo vključeni vsi, ki si želijo poglobiti znanje pri novih tehnologijah, pri drobnih lesnih izdelkih in tudi konstrukciji in oblikovanju lesnih izdelkov.
12.12.2019Pomembna oblika dela inkubirancev in ostalih, ki jih lesna problematika zanima so skupne ali co-working delavnice. Potekale bodo na treh področjih: a) TEHNOLOGIJA LESNE OBDELAVE, b) EKONOMIKA POSLOVANJA in c) PROMOCIJA TER E-MARKETING. Od januarja 2020 do maja 2020 bomo izvedli 3 x 3 delavnic, kjer se bodo udeleženci seznanili z novimi pristopi in praktičnimi zgledi. Udeleženci bodo lahko uporabljali tudi širok nabor praktičnih zgledov in se o svojih potrebah/željah pogovorili z mentorji in svetovalci.
Seznam e-učilnic na platformi Moodle v SAŠA Inkubatorju
12.12.2019Podporno okolje za pilotno inkubacijo v virtualnem inkubatorju lesarjev se popolnjuje in testno že deluje e-učilnica na platformi Moodle. Za e-učilnico skrbi SAŠA INKUBATOR, za vsa e-gradiva pa mentorji/svetovalci. Vsem zainteresiranim bo delo z e-učilnico demonstrirano na delavnici 18.12.2019 v Nazarjah (glej vabilo pri 7. delavnici).
Pozdrav po dosegu https://ucilnica.sasainkubator.si/
25.10.2019Za drugo fazo projekta VPI_LES so bili v Gornjem Gradu predstavljene Vsebinske usmeritve za delo z mentorji in inkubiranci ter Izbor s prikazom e-orodij za delo z inkubiranci na treh vsebinskih področjih: TEHNOLOGIJA, EKONOMIKA in PROMOCIJA Z E-MARKETINGOM. Delavnica je bila namenjena strokovni javnosti (bodočim mentorjem).MENTOR.pdf
V prvem delu delavnice so koordinatorji področij (mag. Marica Mikuljan, Bojan Pogorevc, mag. Samo Kramer in Anja Naraločnik) predstavili vsebinske usmeritve posameznega področja in nabor virov za poglobljeno usposabljanje tako bodočih mentorjev kot tudi inkubirancev.
Predstavitev vsebinskih usmeritev
V drugem delu delavnice so koordinatorji predstavili ključna tri e-orodja, ki bodo uporabljena pri delu in bodo tvorila t.i. e-servis inkubatorja:
7.10.2019POZOR: Delavnica 4, predvidena za 11.10.2019 bo zaradi spremembe platforme za e-učilnico izvedena kasneje in to predvidoma z delavnico kjer bodo predstavljena e-orodja konec meseca in v decembru, ko bo predstavljeno podporno okolje za co-working delavnice.
19.9.2019Rezultati prve faze projekta so bili 19. 9. 2019 predstavljeni na delavnici v Gornjem Gradu in sicer v dveh delih:
1) Primerjalna študija o virtualnih poslovnih inkubatorjih ter
2) Izbor modela organizacije VPI_LES.
Ad.1) Inkubatorji in tudi virtualni inkubatorji so pomemben del podjetniškega podpornega okolja. V Sloveniji je to 17 inštitucij, ki imajo certifikat s strani države. Nam najbližji inkubator je SAŠA INKUBATOR v Velenju.
Virtualni poslovni inkubatorji so nova oblika in tudi v Avstriji in Italiji je malo čistih VPI. Običajno imajo klasični inkubatorji okrepljene e-storitve in e-orodja, vendar je še vedno vse vezano na fizično lokacijo. Avstrijski inkubatorji so povezani v mrežo GIN, ki je usmerjena v zunanjo promocijo (cilj so azijski trgi). Italijanski inkubatorji so povezani v okviru dežel. Nam najbližja je Furlanija Julijska Krajina (center Videm), kjer je inkubator usmerjen v podporo izobraževanja in z vidno vlogo lesarjev.
Predstavitev modelov poslovnih inkubatorjev
Ad.2) Študija se veže na prejšnjo glede primerjalne analize VPI-jev. Tam so bili predstavljeni nekateri VPI-ji v Sloveniji, Avstriji in Italiji. V tej študiji so bili analizirani modeli organiziranja in izvajanja e-storitev v teh inkubatorjih. Na podlagi teh primerjav in ciljev projekta VPI je bil podan tudi predlog primernega modela organiziranja VPI_LES.
Model organiziranja je bil analiziran iz dveh vidikov in to kakšna je formalna oblika VPI, oziroma je samostojen ali deluje v okviru druge pravne oblike. Kot drugo pa je bilo analizirano kako se izvajajo aktivnosti VPI. Ali so samostojne, ali podrejene neki fiksni obliki in tudi ali se obseg (nabor) virtualnih aktivnosti nadgrajuje ali ne.
Primerjava šestih organizacijskih oblik VPI-jev in oblik izvajanja storitev je pokazala za naš projekt VPI_LES najbolj primerno obliko projektnega VPI inkubatorja in kasnejšo evolucijo v bolj trdno obliko v okrilju klasičnega inkubatorja, vendar tako, da VPI vsebine ne izgubijo svoje poslanstvo. VPI_LES naj bo tudi tako organiziran, da bo izvedljivo delo v 3 tematskih vozliščih.
15.5.2019ZAČETNA DELAVNICA - je bila namenjena projektnim partnerjem za predstavitev podrobnega terminskega načrta projekta in stroškovnika projekta. Projekt bo trajal od aprila 2019 do maja 2020 in bo imel tri faze:
1) Primerjalna analiza virtualnih inkubatorjev v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter izbor primernega organizacijskega modela virtualnega inkubatorja
2) Izbor in nadgradnja primernih e-orodij na treh področjih: TEHNOLOGIJA, EKONOMIKA in PROMOCIJA Z E-MARKETINGOM
3) Testna oz. pilotna inkubacija treh skupin udeležencev: a) Hi-Tech izdelki, b) drobni lesni izdelki in c) konstrukcija in oblikovanje izdelkov
Shematska povezava vozlišč in področij
Virtualni podjetniški inkubator za lesarje bo grajen okoli IKT platforme VPI-LES, ki bo dosegljiva preko spletne strani https://vpi-les.eu S platformo bo povezana E-UČILNICA za katero bo skrbel SAŠA Inkubator. Ta e-učilnica bo imela učna gradiva in zglede za uporabo e-orodij za podjetništvo, promocijo in marketing ter uvajanje novih tehnologij in materialov. Poleg u-učilnice bodo posebna oblika dela co-working delavnice, kjer bodo udeleženci skupaj z mentorji obravnavali praktične probleme in iskali rešitve tudi za svoje projekte.
Ciljne javnosti v projektu so: a) novi podjetniki, b) potencialni podjetniki kot študenti, dijaki, c) že uveljavljeni podjetniki, ki uvajajo nove tehnologije in izdelke, d) vsi ostali, ki jih lesna predelava zanima in bi se želeli seznaniti z novostmi.
V projektu sodelujejo kot eksperti svetovalci in mentorji tudi pedagogi in raziskovalci iz slovenskih in tujih inštitucij znanja in raziskav.


izhod     
   IZHODpišite nam na info@vpi-les.euZA MEDIJE