logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
ZMOŽNOSTNA ŠTUDIJA
Spoštovani, orodje eFS dosegate kot OBISKOVALEC. Status vam omogoča ogled, primerov EKN1€dli, EKN2€gdn in EKN3€sport ter vnos vašega projekta. O oceni projekta s komentarji in priporočili mentorja eksperta boste obveščeni z e-pošto. Z vnosom vašega akronima (identifikacija projekta) lahko le-tega dosežete in si oceno ogledate ter naredite potrebne dopolnitve  in popravke za ponovno ocenitev. Za ogled primera EKN1€dli vnesite kot akronim EKN1€dli. Priporočamo vam tudi ogled NAVODIL.

..Kot ne-MENTOR ne morete shraniti sprememb pri primerih !!!
..
Akronim:   
Potrebno je vnesti akronim projekta za kasnejšo identifikacijo (npr. EKN1€dli ali JL/DLI86)
POZABLJEN AKRONIM ?
..
Ob prvem vnosu projekta je potrebno vnesti Ime, Priimek in e-Predal. Če je akronim že v bazi (ste že naredili vnos), potem ta vnos ni potreben.
..

..1= Proizvod/storitev in tehnologija
..1/1= Opis proizvoda/storitve (namembnost, inovativnost)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..1/2= Lokacija obrata (mikro in regionalno)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..1/3= Proizvodna tehnologija, oprema in procesi (kratek opis)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..1/4= Okoljske omejitve (dostopnost in posebni režimi npr. NATURA)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..1/5= Druge omejitve (surovina, dostop do trgov, pravne omejitve, .)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2= Kupci in trgi
..2/1= Ocena prodanih količin in vrednost na nacionalnem trguKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/2= Ocena prodanih količin in vrednost na EU trguKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/3= Ocena prodanih količin in vrednost na globalnem trguKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/4= Ocena uvoženih količin in vrednost na našem trgKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/5= Ocena izdatkov za promocijo v Sloveniji (v % od prodaj)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/6= Opis verige ponudbe (ali so vključeni posredniki)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..2/7= Povezava izdelka z "zdravjem"Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..3= Konkurenca in prednosti
..3/1= Navedite substitute našega izdeleka/storitveKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..3/2= Opredelite konkurenco (lokalno, nacionalno, globalno)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..3/3= Navedite svoje prednosti in slabosti glede konkurenceKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..4= Značilnosti panoge
..4/1= Organizacija in fragmentacijaKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..4/2= Komunikacija, združenja in sodelovanjeKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..4/3= Podporne sheme za panogo/izdelkeKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5= Ekonomski učinki (direktni in indirektni)
..5/1= Projekcija vrednosti prodaj in stroškovKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
V spodnjo tabelo je potrebno vnesti podatke v rumene celice. Vrednosti v modrih celicah se izračunajo avtomatično, ko podatke shranimo (gumb SHRANI VNOSE ). Vrednosti vnesemo kot cela števila, torej brez decimalk. Pri številu zaposlenih naj bo to npr. vsaj 1 ali 2 oziroma večje število. NE uporabljajte ENTER tipke, ampak se do naslednje celice premaknite s TAB tipko. Kot pomoč za projekcijo lahko uporabite ORODJE ZA PROJEKCIJO (desno).
Kategorijaleto1leto2leto3leto4leto5 Namigi (za lesarje)SEDAJ
št.zaposlenihvsaj 1, optimalno 2 osebi
vrednost prodajmed 3 in 5-kratnikom dela
stroški materialamed 25% in 35% prodaj
stroški storitevmed 15% in 25% prodaj
stroški delamed 20% in 30% prodaj
amortizacijamed 8% in 12% prodaj
dobiček*00000med 8% in 14% prodaj
ROS*00000med 8% in 14% prodaj
BDV/Z*00000med 20 in 30 TEUR na Z
* se izračuna
  
..5/2= Dodana vrednost in dobičekKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5/3= Zaposlitev (število polno zaposlenih)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5/4= Trendi (prodaja, zaposlitev, dodana vrednost)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5/5= Vpliv vertikalne verige na poslovanjeKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5/6= Morebiten vpliv turizma na poslovanjeKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..5/7= Odvisnost in povezanost z dobavitelji in kupciKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..6= Indirekten okoljski vpliv
..6/1= Izpusti v okolje (restrikcije)Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..7= Indirekten socialni (družbeni) vpliv
..7/1= Koristi za zdravjeKomentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..7/2= Koristi za kulturo, šport, . Komentar mentorja / eksperta
..
Ocena mentorja / eksperta je v izdelaviRang TveganjeOcena
..0
..
..Po potrditvi s SHRANI boste morali še enkrat vnesti svoj akronim !!!OCENE PO SKLOPIH
Področje / sklopOcena
..1= Proizvod/storitev in tehnologija
..  1/1= Opis proizvoda/storitve (namembnost, inovativnost)0
..  1/2= Lokacija obrata (mikro in regionalno)0
..  1/3= Proizvodna tehnologija, oprema in procesi (kratek opis)0
..  1/4= Okoljske omejitve (dostopnost in posebni režimi npr. NATURA)0
..  1/5= Druge omejitve (surovina, dostop do trgov, pravne omejitve, .)0
..2= Kupci in trgi
..  2/1= Ocena prodanih količin in vrednost na nacionalnem trgu0
..  2/2= Ocena prodanih količin in vrednost na EU trgu0
..  2/3= Ocena prodanih količin in vrednost na globalnem trgu0
..  2/4= Ocena uvoženih količin in vrednost na našem trg0
..  2/5= Ocena izdatkov za promocijo v Sloveniji (v % od prodaj)0
..  2/6= Opis verige ponudbe (ali so vključeni posredniki)0
..  2/7= Povezava izdelka z "zdravjem"0
..3= Konkurenca in prednosti
..  3/1= Navedite substitute našega izdeleka/storitve0
..  3/2= Opredelite konkurenco (lokalno, nacionalno, globalno)0
..  3/3= Navedite svoje prednosti in slabosti glede konkurence0
..4= Značilnosti panoge
..  4/1= Organizacija in fragmentacija0
..  4/2= Komunikacija, združenja in sodelovanje0
..  4/3= Podporne sheme za panogo/izdelke0
..5= Ekonomski učinki (direktni in indirektni)
..  5/1= Projekcija vrednosti prodaj in stroškov0
..  5/2= Dodana vrednost in dobiček0
..  5/3= Zaposlitev (število polno zaposlenih)0
..  5/4= Trendi (prodaja, zaposlitev, dodana vrednost)0
..  5/5= Vpliv vertikalne verige na poslovanje0
..  5/6= Morebiten vpliv turizma na poslovanje0
..  5/7= Odvisnost in povezanost z dobavitelji in kupci0
..6= Indirekten okoljski vpliv
..  6/1= Izpusti v okolje (restrikcije)0
..7= Indirekten socialni (družbeni) vpliv
..  7/1= Koristi za zdravje0
..  7/2= Koristi za kulturo, šport, . 0

..Skupaj projekt dosega 0 točk, kar je neocenjeno.izhod     
   IZHODpišite nam na info@vpi-les.eu