logo VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
ip
....
....
Ta stran je namenjena spodaj naštetim, ki preko povezav vstopajo na posamezna vsebinska področja platforme. Po kliku na izbrano ikono sledi prijava udeleženca. Pred prijavo mora biti udeleženec registriran za delo na portalu  (imeti mora uporabniško ime in geslo). Posamezen uporabnik ima različne pristojnosti ali dovoljenja glede dela in spremljanja delovanja platforme VPI.
....
....
MENTORJI / SVETOVALCI mtor
V projektu sodelujejo mentorji / svetovalci in ta povezava je namenjena njim za pripravo študijskih gradiv in za izmenjavo mnenj, stališč ter napotkov za izvedbo skupinskih delavnic (coworking). Do njim namenjenega dela platforme dostopajo mentorji / svetovalci s klikom na levo ikono.
.. ....
.. ČLANI INKUBATORJA icbc Aktivni udeleženci inkubatorja so člani oziroma inkubiranci kot osebe ali tudi kot organizacijske enote (npr. d.o.o. ali s.p. ali tudi del neke organizacijske oblike npr. oddelek RR). Le-ti dobijo ta status ob sprejemu v VPI, kar pa sklenejo projektni partnerji. S klikom na ikono inkubiranci dosegajo e-orodja ter mentorje / svetovalce. 
.. ....
GOSTI INKUBATORJA I gt Gosti inkubatorja so vsi, ki želijo spoznati delo virtualnega inkubatorja in e-orodja ter e-storitve, ki so na voljo članom inkubatorja. Njim na voljo je tudi e-orodje ZMOŽNOSTNA ŠTUDIJA, s katerim lahko preverijo svojo poslovno idejo. S klikom na levo ikono gosti dosegajo predstavitveno področje VPI. 
......
PROJEKTNI PARTNERJIppji
Projektnim partnerjem je namenjeno posebno področje VPI, kjer lahko spremljajo statistiko delovanja VPI in vse zabeležke ter priporočila mentorjev / svetovalcev. Popoln dostop imajo tudi do foruma, kjer so zbrana vprašanja in odgovori vseh petih skupin udeležencev dela na portalu. 
.. ....
ADMINISTRATOR VPI admnAdministrator je oseba, ki skrbi za nemoteno delovanje portala VPI. Na razpolago ima več servisnih rutin, s katerimi upravlja vse relacijske baze podatkov (uporabniki, e-orodja, učna gradiva, administracija portala, statistika, forumi, ...). 
....
izhod
  IZHOD