VPI_LES – Virtualni Poslovni Inkubator

za inovativne lesne izdelke
in tehnologije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

MENTORJI / SVETOVALCI

 

Projekt Virtualni Poslovni Inkubator je namenjen lesarjem in sicer za krepitev njihovih kompetenc pri uporabi novih tehnologij in razvoju izdelkov (odprto inoviranje); ekonomike poslovanja in tudi promocije ter marketinga. V okolju virtualnega inkubatorja bodo delovali tako lesarji z že uveljavljeno organizacijsko obliko (d.o.o. in s.p.), kot tudi tisti, ki delujejo z dopolnilno dejavnostjo na kmetijah ali popoldansko dejavnostjo. Pri delu bodo lahko sodelovali tudi študenti in dijaki (predvsem lesarstva in oblikovanja). Bistveni pogoj za inkubirance je, da razvijajo nove izdelke/storitve, ki so povezani z lesom.

Delovanje e-inkubirancev bo podprto s strokovno pomočjo mentorjev / svetovalcev, ob brezplačni uporabi e-orodij, ki bodo pripravljena v okviru projekta. Pričetek izbora inkubirancev bo v mesecu decembru 2019, ko bodo na razpolago tudi e-orodja in celotna informacijsko-komunikacijska platforma za izvedbo e-inkubiranja.

Od avgusta 2019 poteka s strani štirih izbranih ekspertov priprava usmeritev za e-inkubiranje ter izbor in prilagoditev e-orodij za delo na daljavo. Ti eksperti so tudi vrhnji mentorji, ki bodo sodelovali v procesu testne inkubacije (januar 2020 do april 2020). Vzporedno s tem mentorstvom in svetovanjem bo potekalo tudi mentorstvo za bodoče mentorje, ki bodo z inkubiranci nadaljevali delo po zaključku projekta (maj 2020). Od bodočih mentorjev / svetovalcev se pričakuje, da imajo izkušnje ali s področja novih lesnih tehnologij, ali ekonomike poslavanja, ali promocije ter marketinga. V usposabljanje za mentorstvo se bodo kandidati lahko vključevali od januarja 2020 pa vse do aprila 2020 in se bodo lahko pred svojo odločitvijo za mentorstvo udeleževali vseh 12 predvidenih coworking delavnic za inkubirance.

Vsi zainteresirani mentorji / svetovalci se lahko za več informacij obrnejo na info@vpi-les.eu ali na GSM 051-260-850.