logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
KAJ JE MOODLE ?
Moodle je izobraževalna platforma namenjena pedagogom, slušateljem, administratorjem in drugim ter omogoča izobraževanje in/ali usposabljanje na daljavo oziroma krajše e-učenju. Več o platformi je na https://moodle.org/

..
KAKO DELUJE PLATFORMA MOODLE ?
Organizacijska struktura Moodla je sestavljena iz  "predmetov" (ang. courses) za katere skrbijo pedagogi / učitelji. Pri projektu VPI_LES imamo tri predmete: 1) Tehnologija, 2) Ekonomika in 3) Marketing. Pri vsakem predmetu so vsebine razdeljene na "teme" kot na zaokrožene celote. Predmeti vsebujejo dokumente in vire ter aktivnosti. Pri dokumentih in virih je to stran s seznamom datotek (običajno v pdf obliki) za download in spletnih povezav za vire. V našem primeru bodo to kratki opisi in praktični primeri. Aktivnosti pa so namenjene spremljanju slušateljev pri izobraževanju/usposabljanju, vendar ne v obliki ocenjevanja napredka in izdelkov. Več o strukturi platforme najdete na https://sio.si/vodici/moodle/    
..
KAKO PRIČNEM Z DELOM ?
Za uporabo platforme Moodle je potrebna registracija v okviru projekta VPI_LES. V kolikor še nismo registrirani, to lahko naredimo na  REGISTRACIJA. Za sodelovanje v posamezni e-učilnici (predmetu) moramo biti prijavljeni, kar stori učitelj (mentor/svetovalec). V našem primeru so vsi registrirani člani in gosti inkubatorja prijavljeni v vseh e-učilnicah. Po prihodu v Moodle učilnice projekta VPI_LES (klik na ikono ali tekst MOODLE PRIJAVA spodaj desno) se moramo prijaviti ali logirati, kar storimo na Moodle spletni strani na povezavi v zgornjem desnem kotu. Zatem nadaljujemo z izborom predmeta (učilnice). Podrobneje na povezavi  https://sio.si/vodici/moodle/   ARNES. Kratka pisna navodila za slušatelje so zbrana tudi na povezavi NAVODILA.
..

      IZHOD NAVODILA MOODLE PRIJAVA