logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
FORUM (XYUser)

Seznam vprašanj (4):
QT1 (8.1.2020) MZager:
Zakaj je področje novih tehnologij pomembno za lesne proizvajalce in še posebej za mikro obrate?
QT2 (8.1.2020) BPogorevc:
Ali je sklop novih materialov relevanten za mikro proizvajalce oziroma ali je to zanimivo in izvedljivo za srednje in večje proizvajalce?
QT3 (8.1.2020) MELU:
Kakšne so koristi članov inkubatorja pri ODPRTEM INOVIRANJU?
QE1 (12.02.2020) sbegic:
Kako lahko pomaga inkubator sestaviti vlogo oz poslovni načrt in drugo potrebno za pridobitev posojila s strani bank, podjetniškega sklada ipd?T

Odgovori / mnenja (4):
AT1 (8.1.2020) MMikuljan:
Pomen novih tehnologij se odraža v dvigu produktivnosti in predvsem v doseganju višje kvalitete izdelkov. To se odraža potem v nižjih stroških na enoto izdelka in uvrščanju izdelkov v višje cenovne izdelke. Nove tehnologije imajo tudi pomemben prispevek pri doseganju ekoloških kriterijev kot tudi pri varčni rabi energentov.
AT2 (8.1.2020) MMikuljan:
Novi materiali, kamor uvrščamo tako lesne kompozite, veziva in tudi premaze so pomembni tako za mikro kot tudi večje proizvajalce lesnih izdelkov. Omogočajo boljšo izrabo materialov in doseganje višjih tehnoloških standardov izdelkov. Vpeljava novih materialov zahteva tehnološko znanje in tudi začetni finančni vložek kar je lažje izvedljivo pri srednjih in večjih proizvajalcih.
AT3 (8.1.2020) MMikuljan:
Odprto inoviranje je proces, kjer se povezujejo inštitucije znanja in raziskav s proizvajalci. Skupaj razvijajo nove izdelke, materiale in tehnologije. Skupina, ki je vključena v odprto inoviranje je odprta, vendar morajo vsi člani tvorno sodelovati in prispevati svoj delež. Biti član, ki samo črpa rezultate ni možno. Člani inkubatorja se lahko vključijo v skupino za odprto inoviranje posamezno oziroma kot skupina in pri tem prispevajo svoj del v RR urah ali drugače. Lahko predstavijo svojo idejo (problem) in ga s pomočjo ostalih rešijo. Na tak način si bistveno zmanjšajo razvojne stroške, saj je proces odprtega inoviranja običajno sofinanciran s strani države.
AT3 (16.01.2020) MZager:
Pri odprtem inoviranju imamo dostop do novih tehnologij in to s pomočjo inštitucij raziskovanja in znanja. V našem primeru lesarjev sta to Biotehniška fakulteta, Oddelek lesarjev in center odličnosti Inno Renew (Izola).

Postavljam vprašanje / odgovarjam / dajem mnenje:
Žal nimate statusa za vnos. Vaši podatki ne bodo dodani v bazo FORUM!
Vprašanje       Odgovor / mnenje
Tehnologija    Ekonomika    Marketing
  št. vprašanja kjer odgovarjam / dajem mnenje  NE BO VNOSA !


izhod    
   IZHOD