vpi

VPI_LES – Virtualni Poslovni Inkubator

za inovativne lesne izdelke
in tehnologije
mentor
.. ČLAN
Prosimo, da se prijavite z uporabniškim imenom in geslom:
login
Uporabnik:  *
Geslo:          *
V kolikor doslej še niste registrirani to storite na povezavi REGISTRACIJA.
..
..
Na portalu ste registrirani kot
kjukica Ime / Podjetje:        ____________________
Priimek / Oddelek:  ____________________
(imate vpisov)
..
..
Kot MENTOR imate na razpolago naslednje module, označene z zeleno klukico (za doseg kliknite ime modula):
..
forum FORUM Na FORUM-u lahko sledite vprašanjem in odgovorom udeležencem in v kolikor imate pristojnosti tudi sami sodelujete. S statusom GOST lahko le sledite razpravi.
..
fs ikona ZMOŽNOSTNA
ŠTUDIJA
Zmožnostna študija (FS) je namenjena preverjanju poslovnih idej. Udeleženci imajo na razpolago več primerov kot izhodišče. GOST-i lahko uporabljajo le osnovni nabor funkcij, medtem ko  imajo inkubiranci popoln dostop.
..
moodle E-UČILNICA Ta modul je namenjen le registriranim uporabnikom platforme VPI_LES, torej inkubirancem in gostom. V e-učilnici so zbrana gradiva in primeri na treh področjih: Tehnologija, Ekonomika in Promocija z marketingom.
..
orodja E-ORODJA Na vsakem od treh vsebinskih področij imajo inkubiranci na razpolago po tri ključna e-orodja. Z njimi lahko sami (ob pomoči mentorjev) izvajajo tehnološke, poslovne in promocijsko/marketinške funkcije.
..
stat STAT S STAT modulom lahko spremljamo analitične podatke o delu na portalu VPI_LES in sicer selektivno po posameznih tipih uporabnikov. Inkubiranci in gosti le za sebe, medtem ko lahko mentorji spremljajo celotno svojo skupino.
..
..
izhod
   IZHOD